2.2. Weird Tales – první časopis specializovaný na fantastické příběhy

[1] Založen roku 1905.

[2] Založen roku 1923 J. C. Hennebergerem, Rural Publishing Corp.

Fantastické příběhy se v časopisech pravidelně vyskytovaly již od dob slicků – i přes jejich oblibu a úspěch E. R. Burroughse však neexistovalo mnoho pulpů, které by se na ně ve větší míře zaměřovaly. Poměrně hodně SF (mj. právě od E. R. Burroughse, který zde debutoval) vycházelo v All-Story[1] Franka A. Munseye. Mnohem významnějším a komerčně úspěšnějším titulem však byl Weird Tales [2]. Časopis byl průkopníkem v oblasti hororu, fantasy i science fiction a vedle nových autorů do něj přispívala i řada uznávaných spisovatelů, např. mladý Tennessee Williams.

Weird Tales
Weird Tales

Zpočátku časopis moc úspěšný nebyl a mezi ostatní pulpovou produkcí nijak nevynikal. V roce 1924 došlo ke změně vydavatele i editora (původního Edwina Bairda vystřídal Farnsworth Wright, novým vydavatelem se stala Popular Fiction Co.) a časopisu se konečně dostalo dostatečné publicity, když zde vyšla kontroverzní nekrofilně laděná hororová povídka The Loved Dead od C. M. Eddyho a H. P. Lovercrafta. Pod novým vedením se časopis dostatečně obsahově diferencoval od ostatních pulpů na trhu a vytvořil si svoji autorskou základnu. K nejvýznamnějším „objevům“ patří právě již zmíněný H. P. Lovercraft, Robert Erwin Howard (jeho příběhy o Barbaru Conanovi měly velký význam pro žánry fantasy a sword and sorcery), August Derleth, Edmond Hamilton, C. L. Moore a další. Tehdy nejoblíbenější však byl dnes již téměř neznámý Seabury Quinn se svou sérií příběhů o detektivu Julesovi de Grandinovi, oplývajícím nadpřirozenými schopnostmi.

Ještě v první polovině třicátých let minulého století byl Weird Tales na vrcholu slávy a převyšoval ostatní pulpy i literární kvalitou. V roce 1936 však zemřel R. E. Howard a o rok později i H. P. Lovercraft. Farnswortha Wrighta, trpícího vážnými zdravotními problémy, vystřídala v pozici editora Dorothy McIlwraith. Ta byla již méně přístupná experimentům a časopis začal ztrácet svoji výjimečnou pozici – a to tím spíše, že tou dobou již Weird Tales i ostatní fantasy časopisy čelily velmi tvrdé konkurenci v podobě nového a mimořádně populárního žánru: science fiction.


© Martin Diviš 2002