2.3. Hugo Gernsback a první specializované SF časopisy


Hugo Gernsback
Hugo Gernsback

V roce 1926 totiž vznikl první specializovaný SF časopis, Amazing Stories. Jeho zakladatelem a zároveň vydavatelem byl Hugo Gernsback, významná postava z dob rané SF.

Hugo Gernsback (1884 – 1967) byl původem z Lucemburska. Do Spojených států se přistěhoval v roce 1904, aby zde obchodně uplatnil své technické vzdělání. Jeho velkým zájmem bylo vše, co souviselo s elektronikou a radiotechnikou, zvláště pak s jejím budoucím vývojem. Rok po příchodu do USA založil Electric Importing Co a roku 1906 zásoboval trh domácími rádiovými přijímači.

Electrical Experimenter
Electrical Experimenter, červen 1915 (kresba Frank R. Paul)

V roce 1908 založil svůj první časopis Modern Electrics a stal se i jeho editorem. Časopis si kladl za cíl přiblížit čtenáři budoucí zázraky vědy a techniky a mimo článků jako např. „Jak si vyrobit elektronickou píšťalu“ zde Gernsback v průběhu let 1911–12 vydal pod pseudonymem Ralph 124C 41+ i stejnojmenný vizionářšký román. Ten sice nebyl z beletristického hlediska příliš povedený, lze z něj však jasně vyčíst Gernsbackův zájem o SF jakožto prostředek předpovídání budoucnosti.

[1] Celkem více než deset románů v letech 1915–17. Celý seriál vyšel znovu pod názvem Baron Munchhausen’s Scientific Adventures v šesti částech roku 1928 v časopise Amazing Stories.

Modern Electrics byl později (1915) přejmenován na Electrical Experimenter, ovšem i nadále v něm pravidelně vycházela fikce. Gernsback pro něj napsal řadu příběhů o vědeckých dobrodružstvích Barona Prášila[1].

Roku 1920 Gernsback svůj časopis opět přejmenoval, tentokrát na Science and Invention. Nadále zde pravidelně vycházela fikce a srpnové číslo z roku 1923 bylo celé věnováno tomu, co Gernsback později nazval „scientific fiction“. Gernsback poté uvažoval o vytvoření nového doprovodného magazínu, který by se jmenoval Scientifiction, nicméně až v dubnu roku 1926 vyšlo první číslo Amazing Stories, vůbec prvního specializovaného SF časopisu v angličtině. Hugo Gernsback byl sice zároveň jeho vydavatelem i editorem, většinu editorské práce však za něj zastal jeho asistent T. O’Conor Sloane.

Amazing Stories
Amazing Stories, duben 1928 (kresba Frank R. Paul)

Amazing Stories (a později i Science Wonder Stories a Air Wonder Stories) byl sice tištěn na stejném papíře jako běžné pulpy, měl však formát slicků a rovné okraje. Ve stojanech na časopisy byl vždy vystavován společně se slicky. To mu společně se zaměřením na vědeckou fikci dodávalo větší vážnosti, ačkoliv zde občas vycházely i povídky autorů, kteří byli pravidelnými přispěvateli pulpových magazínů. Vyšší kvalita obsahu však byla vykoupena i vyšší cenou, která činila plných dvacet pět centů oproti obvyklým deseti. Za ni však čtenář dostal časopis čítající až sto tisíc slov fikce na devadesáti šesti stranách.

Zpočátku Gernsback v časopise přetiskoval množství povídek H. G. Wellse, Julese Vernea a E. A. Poea (jež Gernsback považoval za zakladatele SF) a novější pulpové povídky Garretta P. Servisse, A. Merritta či Murraye Leinstera. Frank R. Paul, Gernsbackův „dvorní“ výtvarník, doplňoval časopis stylovými ilustracemi (vliv Franka R. Paula na SF ilustraci přetrvával dlouho až do druhé poloviny dvacátého století).

Původní materiál začal ve větším množství vycházet od roku 1928 – tehdy v Amazing Stories vydali své první povídky Miles J. Breuer, David H. Keller a Jack Williamson. V dubnovém čísle pak vyšel jak první z příběhů o Bucku Rogersovi (Philip Francis Nowlan: Armageddon 2419 A.D.), tak i první část proslulého románu The Skylark of Space od E. E. „Doca“ Smithe a Lee Hawkinse Garbyho.

[2] I cenou, která nyní činila plných 50 centů, což byla na tehdejší časopis poměrně vysoká položka.

V roce 1927 se Gernsbackovi v redakci nahromadilo větší množství povídek, a tak vydal mimořádné číslo časopisu pod názvem Amazing Stories Annual se zvýšeným počtem stran (144)[2]. Jeho hlavním lákadlem byla povídka Edgara Rice Burroughse Master Mind of Mars. Podobně jako v případě samotného Amazing Stories, i úspěch doprovodného časopisu byl okamžitý, a tak tento začal od následujícího roku vycházet čtvrtletně. Každé z celkem dvaceti dvou čísel Amazing Stories Quarterly obsahovalo kompletní román (či novelu). Kromě prvního čísla (When the Sleeper Wakes od H. G. Wellse) se jednalo o původní díla. Vyšlo zde množství významných pulpových románů tehdejší doby, mezi jinými např. White Lilly (John Taine, 1930), The Birth of a New Republic (Miles J. Breuer a Jack Williamson, 1930) či Invaders from the Infinite (John W. Campbell Jr, 1932). V přetisku zde vyšel i Gernsbackův Ralph 124C 41+.

Wonder Stories
Wonder Stories

Roku 1929 Gernsbackovo vydavatelství Experimenter Publishing Company zbankrotovalo a novým vlastníkem časopisu se stal Teck Publications. Novým editorem se záhy stal zmiňovaný T. O’Connor Sloane. Sloane nadobro upustil od přetiskování děl slavných evropských autorů, pokračoval však v linii nastolené Gernsbackem, kladoucí důraz na didaktizující fikci (viz 2.4.).

Air Wonder Stories
Air Wonder Stories, listopad 1929 (kresba Frank R. Paul)

Gernsback se nemínil vzdát svých vydavatelských plánů ani opustit pole SF. Okamžitě založil Gernsback Publications, Inc. a s sním i nový časopis s názvem Science Wonder Stories. První číslo vyšlo v černu 1929, první číslo Amazing Stories od nového vydavatele o měsíc později – oba časopisy si tak začaly konkurovat. Objem časopisecké SF se tak zdvojnásobil, záhy dokonce ztrojnásobil, když k Science Wonder Stories přibyl (vedle Science Wonder Quarterly) ještě doprovodný magazín Air Wonder Stories. Pochopitelně pojetí SF bylo ve všech těchto časopisech (včetně Amazing Stories) víceméně stejné; přeci jen se však od sebe obsahově odlišovaly. Nejmarkantnější to bylo v případě titulu Air Wonder Stories, který byl velice úzce specializován. Příběhy zde publikované se zabývaly nejrůznějšími podobami letecké dopravy budoucnosti a jedenáct čísel časopisu tuto problematiku námětově zcela vyčerpalo. Proto již po roce existence byly Science Wonder Stories a Air Wonder Stories sloučeny do jednoho titulu s názvem Wonder Stories (pro úplnost dodejme, že ze Science Wonder Quarterly se tak stal Wonder Stories Quarterly), pod nímž vycházel následujících sedm let.

Kromě těchto časopisů Gernsback vydával ještě Scientific Detective Monthly (později pod názvem Amazing Detective Tales). Ani zde Gernsback nezapřel svoji osobnost – v detektivních povídkách zde publikovaných hrály vždy hlavní roli nové vědecké metody zjišťování zločinu. Tento titul však nebyl příliš úspěšný, vyšlo pouze deset čísel (první v lednu roku 1930). Zbylé časopisy si vedly lépe, přesto však brzy zanikly nebo byly odprodány – roku 1933 vyšlo poslední číslo Wonder Stories Quarterly a samotný Wonder Stories změnil vlastníka roku 1936 (pod novým názvem Thrilling Wonder Stories ho pak vydávali Beacon Magazines).

Logo Gernsback Publications

Logo, kterým Gernsback označoval všechny svoje časopisy

Gernsback se pak dále věnoval ještě mnoha projektům. Vedle celé řady časopisů (nejen) o elektronice (Practical Electrics, Radio Amateur News, Radio And Television, Radio Craft, Radio Electronics, Short-Wave And Television, Short-Wave Craft, Technocracy Review, Television, Television News atd. – kompletní výčet titulů vydavatelstí Gernsback Publications Inc. čítá více než 50 položek) se například pokusil proniknout i do nově se rodící oblasti komiksu, a to roku 1939 třemi čísly časopisu Superworld Comics. Poměrně velký ohlas sklidil jeho časopis Sexology a roku 1953 vydal celkem sedm čísel svého posledního SF časopisu Science Fiction Plus.


© Martin Diviš 2002