5.5. Unknown - doprovodný časopis Astoundingu

Unknown
Obálka prvního čísla Unknown s ilustrací k povídce "Sinister Barrier" Erica Franka Russella (kresba H. W. Scott)

Campbellův důraz na hard SF neznamenal, že by jakýkoli jiný druh SF odmítal. Byl si dobře vědom toho, že povídky, jaké psal např. Clifford D. Simak, časopis významně obohacovaly a přispívaly k rozmanitosti science fiction čtyřicátých let. Když si pak v roce 1939 přečetl rukopis románu Sinister Barrier Erica Franka Russella, rozhodl se nezařadit jej do Astoundingu, ale vytvořit pro něj nový druh doprovodného magazínu. Časopis se jmenoval Unknown, byl zaměřen na fantasy a do roku 1943 ho vyšlo celkem 39 čísel.

[1] Podžánr literatury fantasy
[2] Na úsvitu Zlatého věku, ed. Asimov, Isaac (Plzeň: Mustang s.r.o., 1995), str. 412.

Ačkoli byl Unknown mimořádně úspěšný, nedostatek papíru za druhé světové války znamenal jeho konec. Během jeho nedlouhé existence do něj přispívali autoři jako H. L. Gold, L. Ron Hubbard, Fritz Leiber, Henry Kuttner, Theodore Sturgeon, Antony Boucher, Cleve Cartmill, Jack Williamson či L. Sprague de Camp. Podobně jako SF publikovaná v Astoundingu, i fantasy v Unknown byla velmi specifická (i když zpočátku se ještě objevovaly SF a sword & sorcery[1] povídky klasického typu) a termín „fantasy typu Unknown“ se brzy stal běžně používaným pro označení příběhů se spiritistickými a čarodějnými motivy.[2]


© Martin Diviš 2002