7.7. Lester del Rey (1915 – 1993)

Lester del Rey
Lester del Rey

Američan španělského původu, další z klasiků Zlatého věku SF. Lester del Rey je zkrácenou variantou jeho vlastního jména Ramon Felipe San Juan Mario Silvio Enrico Smith Heathcourt-Brace Sierra y Alvarez del Rey y de los Uerdes[1]. Pocházel z chudých poměrů a jeho cesta za vzděláním nebyla snadná. Vysokoškolská studia nakonec musel během hospodářské krize předčasně ukončit. Poté, co vystřídal řadu dočasných zaměstnání, začal koncem třicátých let publikovat SF povídky.

[1] Del Rey sám však uvádí pouze skromnější variantu Ramon Felipe Alvarez-del Rey.
[2] Astounding Science Fiction, duben 1938.
[3] Astounding Science Fiction, prosinec 1938.
[4] Astounding Science Fiction, květen 1939. Nepodařilo se nám bohužel zjistit, zda má povídka něco společného se stejnojmennou básní Henryho Wadswortha Longfelowa.
[5] Astounding Science Fiction, září 1942.
[6] Del Rey, Lester, Nerves (New York: Ballantine Books, 1956).
[7] Del Rey, Lester, …And Some Were Human (Prime Press, 1948).
[8] Poprvé 1956.
[9] Poprvé 1962.
[10] Del Rey, Lester, Day of the Giants (New York: Airmont Books, 1964).

Debutoval v Astoundingu povídkou The Faithful[2], následovanou slavnou Helen O’Loy[3], dnes již klasickým příběhem o robotech (viz 6.2.). Z dalších povídek pak nejvíce zaujaly The Day Is Done[4] a především Nerves[5], později přepracovaná do románové podoby[6]. Líčí havárii v jaderné elektrárně a snahu odborníků zabránit katastrofě (pozoruhodné přitom je, že první experimentální jaderná elektrárna byla spuštěna až o devět let později v Idaho Falls). Kromě toho psal i fantasy příběhy pro Unknown.

Del Rey do konce čtyřicátých let vydal celkem tři desítky povídek, což není v porovnání s jeho kolegy nikterak mnoho. Nejlepší z nich jsou shromážděny ve sbírce …And Some Were Human[7]. Po roce 1950, kdy se začal věnovat psaní na plný úvazek, počet vydaných prací výrazně zvýšil. Současně s tím poněkud klesla jejich celková kvalita. Na druhou stranu však del Reyova spisovatelská všestrannost zaručovala velkou rozmanitost jeho tvorby. Z nejvýznamnějších děl tohoto období jmenujme romány Police Your Planet[8] o kolonizaci jiného světa, The Eleventh Commandment[9] o přelidnění Země či humoristickou fantasy Day of the Giants[10] vycházející ze severské mytologie.

Del Rey byl též editorem a nakladatelem. Působil jako šéfredaktor v různých pulpových magazínech (mj. Space Science Fiction, Fantasy Magazine, Rocket Stories, Science Fiction Adventures) a od roku 1976 redigoval knihy vydávané v rámci edice Ballantine Books, jež nesla jeho jméno (Del Rey Books).

V roce 1990 získal Lester del Rey titul Velmistra žánru science fiction.


© Martin Diviš 2002