7.8. Jack Williamson (nar. 1908)

Jack Williamson
Jack Williamson

John Stewart Williamson pocházel z chudých poměrů, dětství prožil na samotě v Novém Mexiku. Také jeho již v raném dětství uchvátila pulpová SF. Po seznámení s Amazing Stories, kde ho zaujal reprint románu The Moon Pool[1] A. Merritta, se okamžitě rozhodl zkusit pro tento časopis psát vlastní příběhy. Rok nato skutečně debutoval povídkou The Metal Man[2] v Merrittově stylu. Od té doby již Williamson nepřestal aktivně psát, což ho činí v současnosti nejdéle píšícím autorem SF.

[1] Poprvé 1919, přetištěno v Amazing Stories, květen – červenec 1927.
[2] Amazing Stories, prosinec 1928.
[3] Williamson, Jack, Dr. Breuer, Miles J., The Girl from Mars (Mt. Morris, Illinois: Stellar Publishing Corporation, 1929).
[4] Amazing Stories Quarterly, 1930.
[5] Wonder Stories Qurterly, jaro 1932.
[6] The Legion of Space (duben – září 1934), The Cometeers (květen – srpen 1936) a One Against the Legion (duben – červen 1939).
[7] Astounding Science Fiction, květen – červenec 1938.
[8] Romány Seetee Ship (1942–3) a Seetee Shock (únor – duben 1949), oba pod pseudonymem Will Stewart.
[9] Astounding Science Fiction, červenec 1947.
[10] Astounding Science Fiction, březen – květen 1948, knižně pod názvem The Humanoids, 1949.
[11] Unknown Fantasy Fiction, prosinec 1940.
[12] Williamson, Jack, Teaching Science Fiction: Education for Tomorrow (Philadelphia: Owlswick Press, 1980).

Jeho spisovatelský růst byl velice rychlý, čemuž nepochybně napomohlo členství ve fandomu, kde se Williamson seznámil se svým „učitelem“ Milesem J. Breuerem. Z jejich spolupráce vzešla novela The Girl from Mars[3] a román The Birth of a New Republic[4]. Kromě Breuera spolupracoval Williamson v té době ještě s Lawrencem Schwartzmanem (povídka Red Slag of Mars[5]). Zajímavé je též, že mu již od počátku nečinily problémy ani delší prozaické formy – na počátku čtyřicátých let měl na svém kontě již více než desítku románů a množství dalších měl ještě napsat.

Do Astoundingu začal přispívat již v předcampbellovské době. Byl však autorem velmi flexibilním, svoji tvorbu vždy dokázal přizpůsobit podle potřeby. Nečinilo mu tak nejmenší problémy přizpůsobit se situaci po příchodu Campbella do pozice šéfredaktora.

V letech 1934 – 1939 v Astoundingu vydal svůj nejslavnější seriál Legion of Space[6]. Jednalo se o kosmickou operu ve stylu E. E. Smithe. Mimo tuto sérii, avšak v podobném duchu, se nese i román The Legion of Time[7] o válce paralelních světů napříč časem. Campbellovo působení mělo na Williamsonovu tvorbu velmi pozitivní vliv. Dokladem toho je např. hard SF série Seetee[8], novela With Folded Hands…[9] (viz 6.2.), román …And Searching Mind[10]. Velké pozornosti se dostalo též Williamsonovu příspěvku do Unknown, spekulativnímu románu o lykantropii s názvem Darker Than You Think[11] o genetické spřízněnosti vlkodlaků s předchůdci člověka.

Počátkem padesátých let postihla Williamsona tvůrčí krize, z níž se však rychle vzpamatoval díky spolupráci s Jamesem E. Gunnem a především Frederikem Pohlem, s nímž vytvořil celkem tři románové série. V šedesátých letech si také doplnil své vzdělání na Eastern New Mexico University (jeho diplomová práce má název A Study of the Sense of Prophecy in Modern Science Fiction) a nakonec získal i profesuru. Vyučoval literaturu a hodně úsilí věnoval snaze prosadit science fiction jako samostatný předmět. Za tímto účelem vytvořil i několik praktických příruček (např. Teaching Science Fiction: Education for Tomorrow[12]).

Roku 1976 Jack Williamson získal hned druhý titul (po Robertu A. Heinleinovi) Velmistra žánru science fiction a je držitelem i několika dalších významných ocenění.


© Martin Diviš 2002